Kinoen: To saler

Oslo kinematografer gjør nye oppgraderinger. Som i ombyggingen i 1959 er det arkitektene Astrup og Hellern som får oppdraget.

Den store salen blir delt i to: En stor sal på 480 seter, og en liten på 100.