Hroar Dege overtar restauranten

62357 Hroar Dege.jpg
Av Rigmor Dahl Delphin – Oslo Museum: image no. OB.RD5297c, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 4.0

I 1975 overtar Hroar Dege  driften av restauranten.

Dege var en foregangsmann i innen kokkekunsten i Norge gjennom etableringen av restauranten «Det blå kjøkken» i 1969 (senere «Tre kokker»), utgivelse av kokebøker og annen utadrettet virksomhet. Han ble slått til ridder av St. Olavs Orden, 1. klasse, i 2002, for «fremme av norsk mat- og kjøkkenkultur.