SORIA MORIA

Kulturslott og samlingspunkt
Fra 1928 har Soria Moria vært et samlingspunkt i bydelen. Bygget huser nå bl.a Cosmopolite scene, Torshovteateret og Nieu scene i tillegg til annen næringsvirksomhet.

Huset med adresse Vogts gate 64 stod ferdig i 1928. I likhet med nabogården Vogts gate 68/70 ble det tegnet av arkitekten Thorvald Astrup. Begge bygg eies og forvaltes nå av selskapet Vogts gate 64 AS.

Nyheter