Biblioteket flytter ut

Bibliotek A.B. Wilse 1930 CC 3.0 (Oslobilder.no)

Lokalene til den nye filialen av Deichmanske biliotek ble skreddersydd til den fremtidige leietakeren. Biblioteket var et samlingspunkt i lokalmiljøet fra åpningen i 1929, spesielt for barn og ungdom.

Lokalene var flotte, men dessverre ikke så praktiske, med mange trapper. I 1976 flytter Sandaker filial inn i nye lokaler på Sandakersenteret, og Teatret på Torshov gjør seg klar til å flytte inn.