Vogts gate 64 AS

Vogts gate 64 AS og Vogts gate 68/70 AS består av utleieleiligheter og næringslokaler i Soria Moria-gården (Vogts gate 64) og i Vogts gate 68/70. På disse sidene finnes informasjon om selskapene og våre leietakere, samt informasjon til leietakerne.