Kategorier
Forside nyheter-64 nyheter-68

Vårrengjøring

​​Melding fra Oslo kommune!

Vårrengjøringen i Oslo starter rett etter påske. Tirsdag 2. april starter årets vårrengjøring. Parkerer du i en gate må du følge nøye med på skiltingen og flytte bilen i tide. Fra tirsdag 2. april vaskes byen gate for gate frem mot 17. mai. 

Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten én gang i døgnet.  Parkerer du på offentlig grunn har du uansett plikt til å sjekke om det har kommet opp nye skilter minst én gang i døgnet jf. forskrift om offentlig parkeringsgebyr §4. 

Når vaskes det? 
Område sentrum, vest og nord starter opp tirsdag 2. april 
Bydeler: Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole).    
Område øst starter opp mandag 8. april 
Bydeler: Østensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre Nordstrand. 

Gater med parkering vil skiltes minimum 24 timer før oppstart.  

På Oslo kommunes nettsider kan du søke opp gata di for å se når vi planlegger å rengjøre: www.oslo.kommune.no/varrengjoring 
(NB! Med forbehold om endringer).  Husk allikevel å sjekke om det har kommet opp nye skilter én gang i døgnet.

Forsinkelser 
Det kan skje at gater som er skiltet ikke blir rengjort som planlagt, enten på grunn av forsinkelser i arbeidet eller været, og disse gatene vil da bli skiltet på nytt senere. Alle gater, fortau, gang- og sykkelveier vil bli rengjort før maskinene parkeres, i tide til 17. mai.